برای محیط زیست

برای محیط زیست

در سروش مانا فارمد، اهمیت محیط زیست ، بهداشت و ایمنی (HSE) به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی ما به طور گسترده ترویج می شود.
خط مشی HSE ما به شرح زیر است:
-ما ملاحظات HSE را در برنامه ریزی و تصمیم گیری در کلیه زمینه های مراحل تولید در داروسازی ، از جمله مواردی که با خرید گیاهان دارویی ، تجهیزات ، ماشین آلات ، مواد اولی و همچنین انتخاب و قرارگیری صحیح پرسنل مرتبط هستند مورد توجه قرار می دهیم.
-ما خطرات و اثرات HSE را از طریق ارزیابی های دوره ای و ممیزی های مستمر شناسایی می کنیم و اقدامات لازم را برای کنترل این موارد انجام می دهیم.
-ما مسائل زیست پایشی را در تجارت مد نظر قرار می دهیم و ایمنی کار را برای همه و حفاظت از محیط زیست را تضمین می کنیم
-ما تابع مقررات قانونی ، نظارتی و سایر الزامات مربوط به محیط زیست ، بهداشت و ایمنی (HSE) هستیم
-ما نیازهای آموزشی کارمندان را به طور مستمر ارزیابی می کنیم و آموزش های لازم را در مورد مسائل HSE ، نگرانی ها و بهترین راهکارها را به کارمندان خود ارائه می دهیم
-ما سایت های تولیدی را به صورتی طراحی و اجرا می کنیم که بیشترین کارآیی انرژی و کمترین آسیب به محیط زیست را داشته باشند و تلاش می کنیم که از طریق بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد باعث کاهش تأثیر مخرب اقداماتمان بر محیط زیست شویم.
-ما کارمندان را در همه سطوح تشویق می کنیم تا در مورد نیل به اهداف HSE پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند.
-ما سیستمهای HSE را با استفاده از جدیدترین فن آوری ها و بهترین روشهای بین المللی اجرای HSE در سایت تولیدی خود اجرا می کنیم.
Image