برای بیماران

در سروش مانا فارمد ، تمرکز اصلی ما سلامت و رفاه بیماران است و تمام تلاش ما به عنوان یک شرکت در جهت دستیابی به این هدف است. ما در زمینه نیازهای دارویی مانند ترک اعتیاد به مواد مخدر، ترک اعتیاد به الکل، مسکن های مخدر، داروهای ضد سرفه، داروهای قلبی و عروقی و داروهای ضد صرع تحقیق و توسعه انجام می دهیم که باعث تغییرات بزرگ در زندگی مردم می شود. ما با شجاعت تمام حاضریم با چالش هایی که سایر شرکت ها از آن پرهیز می کنند ، رو به رو شویم . در سروش مانا فارمد ما مشتاقیم در زمینه ی تحقیق و توسعه بلند مدت در خصوص بیماری های صعب العلاج سرمایه گذاری مالی و انسانی نماییم تا از این طریق بتوانیم بر سلامت جامعه تاثیرگذار باشیم.

Image